Scoil an Aingil Choimhéadaí

Mol an óige agus tiocfaidh sí

Nadúr

At one with nature !

Sports Activities

Maratón na bPáistí

Small but Mighty

Always ready to compete!

Fáilte go Scoil an Aingil Choimheádaí

Is scoil caitliceach Scoil an Aingil Choimhéadaí, faoi phátrúnacht an tEaspag de Ráth Bhoth. Cuirimid sár-oideachas ar fáil do pháistí, trí mheán na Gaeilge, i dtimpeallacht thacúil, a thugann deis do gach páiste barr a gcumas a bhaint amach. Mar chuid den oideachas sin, déantar cúram d’fhorbairt acadúil, chúltúrtha, mhóralta, fhisiciúil, shibhialta, spioradálta, mhothúchánach agus shoisialta na bpáistí .
Scoil an Aingil Choimhéadaí is a catholic school under the patronage of the Bishop of Raphoe. We provide an excellent education to children, through the medium of Irish, in a supportive environment, giving each child the opportunity to achieve their full potential. As part of this education, we nurture the academic, cultural, moral, physical, civic, spiritual, emotional and social development of each child.

New Enrolments

Scoil an Aingil Choimhéadai is now taking applications for new pupils for 2024/25. Please find all info in our news section.

Ag foghlaim taobh amuigh !

Déanann muid ár ndícheall taithí foghlamtha a chruthú chun go bhfaigheann gach páiste taithí foghlamtha atá nuálach agus éagsúil.
We enhance the learning experiences with diverse and innovative learning experiences

Páistí sásta

Is é ceann do na príomh-aidhmeanna atá againn sa scoil seo na timpeallacht spreagthach sona a chruthú dár ndaltaí.
With more emphasis on mental health and well being. A happy, stimulating environment is our goal.

Brat Glas

Táimid iontach bródúil as ár mbrat glas a d’ardaíodh don chéad uair ar 2018. Cuirtear béim mhór ar athchúrsáil agus ar fhuinneamh a shábháil sa scoil agus déanann muid uilig ár ndícheall chun cuidiú le cúram na dtimpeallachta go rialta.
Our school is very proud of its Green School Status and the beautiful green flag which flies proudly in front of the school. We began the Green Schools Programme in 2018. The green schools programme is a leading international environmental education programme which promotes environmental action and awareness raising, all working towards creating a sustainable future.

Scéim Aitheantais

Tá áit lárnach ag an Ghaeilge agus ag an chultúr Gaelach i saol na scoile agus cuirtear oideachas ar ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge ar fáil do na páistí uilig. Tá na ranganna uilig a fhad le Rang 4 go hiomlán tumtha sa Ghaeilge, ag déanamh gach ábhar fríd an Ghaeilge.
The Irish language and culture are a central part of everyday life here in our school. We provide a high standard of Irish medium education for all our pupils. Our classes up as far as Rang 4 are fully immersed in Irish and do all subjects through Irish, with the exception of English.

Extra Curricular Activities

Táimid ag obair ar an chlár ‘Pushkin Trust’ i mbliana arís, tionscadail traschuraclaim, trasphobail agus trasteorainn. Oibríonn muid go dlúth lenár gclubanna aitiúil, RAC agus CLG an Clochán Liath don pheil ghaelach, iomanaíocht agus lúthchléasaíocht. Glacann na daltaí sa seomra sinsireacha páirt i gceachtanna ucailéile agus glacann an scoil iomlán páirt i gceachtanna damhsa agus amhranaíocht. Bíonn gníomhaíochta fhisiciúil éagsúla ag dul ar aghaidh i rith na bliana mar chuid do na spriocanna atá again do na Scoil Ghníomhach, pilates agus aireachas san áireamh.
This year, we are engaging in the Pushkin Trust Programme for schools, which is a cross-curricular, cross community and cross border project, We are also taking part in the Heritage in Schools Programme which allows the children to develop a knowledge and appreciation for the uniqueness of their locality through workshops and trips to various places of interest with a heritage expert.

Arts

I Scoil an Aingil Choimhéadaí, déanaimid ár ndícheall talainn na bpáistí a fhorbairt fríd na healaíona. Tugaimid seansanna dóibh a bheith ag dul i dtaithí ar talainn úra chomh maith fríd an cheol, ealaín agus dráma.
Through our Arts programme we enhance and develop our children's natural talents and allow them to explore new ones through the mediums of Music,Art and Drama 

I measc an phobail le linn 119 bliain.

8

Baill Foirne

23

Méid daltaí

Est 1903

Bunaithe

    News

    Events

    Courses

    Teachers


19/02/2024

Admission Policy

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH 2024-2025 (1)

Learn More

19/02/2023

Fógra Iontrála/Admission’s Notice

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH 2024-2025 (1) (1)

Learn More

03/02/2023

Enrolment Application Form

Admission form 2024 2025 (1)

Learn More

26/01/2024

Coasaint Leanaí – Child Safeguarding Statement and Risk Assessment

Coasaint Leanaí – Child Safeguarding Statement and Risk Assessment

Learn More

26/01/2024

Polasaí Frithbhulaíochta

Polasaí-frithbhulaíocht-2023 (8)

Learn More

11/12/2023

Parental Complaints Procedure

Parental_Complaints_Procedure_final (1)

Learn More

11/12/2023

Angela Uí Fhearraigh

Seo í Angela Uí Fhearraigh, muinteoir EAL s’againn. This is Angela, our EAL teacher.

Learn More

11/12/2023

Declan Ó Fríl

Seo é Declan Ó Fríl, múinteoir naíonáin bheaga-Rang 3. This is Declan, our Junior Infants-Rang 3 teacher.

Learn More

13/02/2023

Cód Iompar – Code of Behaviour Poilicy

Cód Iompar – Code of Behaviour Policy Click on link to view policy

Learn More

25/03/2022

Annelouise Ní Chollaí, Rúnaí na Scoile

This is Annelouise Cowley, our multi-talented school secretary. Seo í Annelouise Ní Chollaí, ár runaí scoile ilchumasacha.

Learn More

25/03/2022

Jaymee Ní Mhurchú, cuntóir ranga na scoile.

This is Jaymee Murray, our classroom assistant who works in the senior classroom. Seo í Jaymee Ní Mhurchú, cuntóir ranga na scoile a oibríonn sa seomra shinsearacha.

Learn More

25/03/2022

Anne Marie Uí Icí, príomhoide na scoile agus múinteoir.

This is Anne Marie Uí Icí, principal and teacher of Rang 4, 5 & 6. Seo í Anne Marie Uí Icí, príomhoide na scoile agus múinteoir Rang 4,5 & 6.

Learn More

11/02/2022

Scoil Ghníomhach

Cliceáil anseo faoi choinne níos mó eolais maidir leis an bhrat scoil ghníomhach  

Learn More

27/04/2021

Máistreás Joanna

Is í Máisteás Joanna ár gcúntóir teanga Gaeilge. Joanna is our cúntóir teanga who provides another valuable resource in encouraging and enriching the oral Irish language.

Learn More

27/04/2021

Timmy ó Liatháin

Is é Timmy ár glantóir /airitheoir a choinníonn ord agus eagar ar fhoirgneamh na scoile. Timmy is our cleanner/caretaker who maintains our school to a high standard.

Learn More

18/04/2021

Máistreás Michelle

Oibríonn Máistreás Michelle le páisrí le riachtanaisí breise agus speisialta. Máistreás Michelle is our Special Education Teacher.

Learn More

Our Media

Photo Gallery

Additional Information

For parents and students

Freshtoday Lunches

Free Lunch scheme runs within our school. Ask our teachers to register!

Download...

Admission

Admission Policy

Download...

Newsletter

School Newsletters are issued each term to keep you up to date with the latest news!

Download...

FAQ's

Your questions answered

Download...

Parent Testimonials

Students and Parents Club

The kids love the small school, knowing their peers of all ages. The school is helpful and approachable in any needs the children may have. It's like one big family.

The school has so many different activities, from Drama, to Yoga, to athletics, and GAA.

Even though Irish isn't their first language at home, they have no problems doing their homework, and their confidence in speaking Irish is brilliant! And hopefully this will stand to them in years to come when choosing a career.